Doelstellingen

Warawara - Caracara cheriway

1. De stichting stelt zich ten doel:

a. het bewustmaken van de bevolking in het algemeen van de waarde van de natuur in haar algemeenheid, en de bijdrage die zij kunnen leveren aan het behoud ervan;

b. het informeren van het brede publiek van relevante aspecten van de natuur, alsmede bedreigingen maar ook kansen, met behulp van audiovisuele middelen en sociale media;

c. het, met behulp van natuurgerelateerde ervaringsleer, assisteren van jongeren bij het vormen en versterken van positieve en pro-actieve attitudes, benodigd voor duurzaam leven in de breedste zin van het woord;

d. het adviseren & uitvoeren van programma’s en projecten inzake strategieën voor duurzaam leven in de breedste zin van het woord.

e. het concentreren van alle relevante biologische en ecologische informatie en (audio)visuele elementen binnen een informatiecentrum. Dit kan zowel de vorm hebben van een virtueel centrum (“internet info-site”) als een fysiek te bezoeken centrum.

 

Vleeseter - zowel jager als opruimer

2. Zij tracht dit te bereiken door:

a. het uitvoeren van informatieve en educatieve programma’s inzake de natuur in haar algemeenheid, gebruik makend van alle beschikbare media;

b. het uitvoeren van attitude vormende en versterkende programma’s voor jeugdigen, gebaseerd op praktijkgerichte uitdagingen;

c. het in beheer of in eigendom krijgen van relevante infrastructuur (voertuigen, vaartuigen, digitale apparatuur, video- en geluidopname apparatuur e.d.), en het onderhouden hiervan, ten behoeve van 2a en b;

d. het in beheer of in eigendom krijgen van infrastructuur in de breedste zin van het woord welke ingezet zal worden als informatie- c.q. educatiecentrum;

e. het in beheer of in eigendom krijgen van natuurgebieden ten behoeve van het duurzaam beheer en gebruik ervan, alsmede als basis voor de uitvoer van 2a en b.

f. het organiseren en uitvoeren van cursussen en workshops met betrekking tot de natuur en het milieu;

g. het organiseren en uitvoeren van natuurgids cursussen;

h. het produceren en distribueren van natuurfilms en natuur-publicaties;

i. het organiseren, steunen en bevorderen van projecten inzake duurzaam leven in de breedste zin van het woord, en duurzame energie in het bijzonder.

j. alle andere wettige middelen die de doelstellingen dienstig kunnen zijn.

 

Share and Enjoy:
  • Print
  • email
  • PDF
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Hyves
  • RSS