Waar staan we voor?

Troep in de ‘mondi’

De Curacao Footprint Foundation is in december 2011 opgericht op basis van de volgende constateringen:

– de gezondheid van de natuur en het milieu in al hun facetten is een zaak waarvoor de gehele mensheid een gezamenlijke verantwoordelijkheid heeft;

– de natuur en het milieu staan echter onder zware druk en het buitenproportioneel uitsterven van soorten is een feit;

– zonder natuur kan de mensheid niet overleven, de mensheid dient te streven naar het vormen van een duurzame eenheid met de natuur en haar hulpbronnen;

– zonder levenslange educatie van alle mensen, beginnend bij de jongsten, kunnen duurzame oplossingen voor de problemen die de natuur bedreigen niet geimplementeerd worden;

– zonder effectief beheer van de natuur kan deze niet adequaat beschermd worden.

 

Troep op het strand

Dat het over de gehele wereld niet zo best gaat met de natuur is een gegeven waar de media inmiddels de mond vol van hebben. Het vertalen van deze ‘dooms day’ berichtgeving naar pro-actieve en positieve actie is waar de Curacao Footprint Foundation zich hard voor maakt. Op basis van informatieve en educatieve projecten belichten wij de natuurlijke omgeving in al haar facetten, gekoppeld aan de boodschap dat wij, als mensen, de natuur weer dichter naar ons toe moeten halen om een gezonde toekomst tegemoet te kunnen gaan.

 

 

Share and Enjoy:
  • Print
  • email
  • PDF
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Hyves
  • RSS